Tomografia 3D  /Cyfrowe RTG

Wykonujemy cyfrowej jakości zdjęcia:

 • punktowe

111

 Zdjęcia punktowe to najczęściej wykonywane zdjęcia radiologiczne w stomatologii, ponieważ daje najwięcej informacji radiologicznych o stanie pojedynczych zębów i charakteryzują się największą dokładnością w odwzorowaniu szczegółów.

Stosowane są m. in. do:

 • ustalenia długości kanałów korzeniowych i ich dokładnej lokalizacji;
 • kontroli jakości wypełnienia kanałów korzeniowych;
 • wykrywania ognisk próchnicy;
 • oceny stanu tkanek okołowierzchołkowych;
 • lokalizacji złamania w obrębie korony oraz korzenia zęba;

W naszym gabinecie wykorzystujemy do tego celu jeden z najnowocześniejszych aparatów rentgenowskich „Gendex”, który w połączeniu z systemem radiowizjografii  umożliwia wykonanie cyfrowego zdjęcia rentgenowskiego. Dzięki temu zaraz po wykonaniu zdjęcia zostaje ono wyświetlone na ekranie monitora.

 -pantomograficznych (panorama, OPR)

1

Zdjęcia pantomograficzne w naszym gabinecie drukowane są na kliszy za pomocą drukarki laserowej bądź nagrywane na płycie CD.

Innowacyjność modułu 2D (pantomograficznego):

 1. szeroki wybór programów: klasyczne zdjęcie pantomograficzne, poszczególne segmenty, zatoki, stawy skroniowo-żuchwowe.
 2. Najbardziej precyzyjny na rynku aparat pantomograficzny o zaawansowanej technologii „ONE SHOT” i najwyższej jakości.
 3. Możliwość wyboru właściwego programu w zależności od cech anatomicznych pacjenta.
 4. Aparat przyjazny osobom niepełnosprawnym. Urządzenie zostało przystosowane do wykonywania zdjęć u osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego. Badanie jest u takich pacjentów przeprowadzane w pozycji siedzącej, bezpośrednio na wózku. 

-komputerowa tomografia stożkowa

2

Innowacyjność modułu 3D:

 • Najbardziej precyzyjny aparat tomograficzny na rynku.
 • Technologia DVT (Digital Volumetric Tomography).
 • Najwyższa rozdzielczość realna na rynku- grubość przekroju 76,5 mikrona.
 • Zawężenie do wymaganego pola operacyjnego (FOV) 50 mm x 38 mm (średnica
  x wysokości) oraz praca generatora X w systemie pulsacyjnym, co powala na znaczną redukcję dawki promieniowania, którą otrzymuje pacjent. Dzięki temu badanie aparatem KODAK 9000C 3D można wykonywać z większą częstotliwością niż
  w przypadku klastycznej tomografii komputerowej (CT). Zredukowana powierzchnia promieniowania pozwala na lepszą ochronę tkanek miękkich i mniejsze obciążenie pacjenta.
 • Możliwość wykonywania rekonstrukcji 3D m.in. zatok oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

-zdjęcie cefalomeryczne

3

Moduł cefalo KODAK 9000C 3D jest jednym urządzeniem na rynku, które oferuje szeroką gamę formatów badań cefalometrycznych począwszy od zdjęć całej czaszki (30 x 30 cm), poprzez standardowe (18 x 24 cm), po radiogramy małego pola minimalizujące dawkę promieniowania.  Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie cefalograf na rynku. Obrazowanie cefalometryczne wykonywane jest w trybie pojedynczej ekspozycji „ONE SHOT”, w trybie zdjęć bocznych. Czas ekspozycji dla badań cefalometrycznych wynosi od 0,1 do 3,2 s.

KODAK / CARESTREAM 

ŚWIATOWY LIDER W OBRAZOWANIU RADIOLOGICZNYM W STOMATOLOGII

4

Aparat KODAK 9000C 3D jest najnowszym urządzeniem „3 w 1” zaspokajającym znakomitą większość potrzeb diagnostycznych nowoczesnego gabinetu stomatologicznego. Zapewnia cyfrowa akwizycję, diagnostykę, dystrybucję i archiwizację zdjęć radiologicznych w pełnym zakresie przetwarzania obrazów rentgenowskich. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej obniżono dawki promieniowania, które otrzymuje pacjent podczas wykonywania badania. Nowoczesna technologia wykorzystywana w module 3D aparatu umożliwia zobrazowanie i pomiary szczegółów anatomicznych o wielkości powyżej 76 mikronów. Zaawansowana obróbka komputerowa powstającego zdjęcia umożliwia dodatkową poprawę jakości i czytelności powstałego obrazu trójwymiarowego. W odróżnieniu od klasycznej tomografii KODAK 9000C 3D wykorzystuje zaawansowane algorytmy obliczeniowe do korekcji zniekształceń obrazu powodowanych przez nieusuwalne, metalowe przedmioty znajdujące się w jamie ustne takie jak: korony, implanty czy wypełnienia amalgamatowe.
Ze względu na uproszczoną procedurę przeprowadzenia badania 3D KODAK 9000C 3D jest znacznie bardziej wydajny od standardowych pracowni CT. Aparat jest dedykowany do celów diagnostyki radiologicznej m. in.:

 • Dla chirurgów twarzowo-szczękowych (zęby zatrzymane, rozległe zabiegi chirurgiczne, zabiegi pourazowe, chirurgia ortodontyczna),
 • Dla implantologów,
 • Dla periodontologów,
 • Przy stomatologii zachowawczej,
 • Przy endodoncji,
 • W diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych,
 • W ortodoncji.

TECHNIKA

EFEKTYWNA DAWKA [µSv]ILOŚĆ DNI, W KTÓRYCH OTRZYMUJEMY RÓWNORZĘDNĄ DAWKĘ ZE ŹRÓDEŁ NATURALNYCH

(dawka roczna: 2400 µSv)Kodak 9000C 3D-TOMOGRAFIA-rejon siekaczy dolnej szczęki4,70,7Kodak 9000C- zdjęcie pantomograficzne7,01,1Kodak 9000C 3D- rejon zębów trzonowych18,8

2,9

GXS-700 FIRMY GENDEX

CZYLI RADIOWIZJOGRAFIA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH

Jest radiowizjografią przewodową z czujnikiem typu CMOS wykonanym w najnowszej technologii CsI „micro-columnar structure ” o bardzo wysokiej rozdzielczości. Umożliwia on wykonywanie zdjęć wewnątrz ustnych. Wykorzystuje jedyny na rynku czujnik o „kroplowym” kształcie zgodnym z anatomią jamy ustnej, zapewniającym znacznie łatwiejsze pozycjonowanie i najwyższy komfort pacjenta. Zaletą naszego aparatu jest jego szybkość w uzyskania obrazu na monitorze. Czas wykonywania takiego zdjęcia to ok.1 – 2 sekundy od ekspozycji.

5